Software

Chia sẻ những phần mềm tiện ích, phần mềm hay được ứng dụng nhiều nhất trong học tập cũng như công việc. Các phần mềm được chia sẽ sau khi chọn lọc và sử dụng...

Cách giảm dung lượng file PDF

Cách giảm dung lượng file PDF với phần mềm Free PDF Compressor Hiện nay việc chia sẻ tài liệu cũng như các file văn bản học tập, hợp đồng trở...

Unikey 4.3 – Unikey 2018 mới nhất

Hướng dẫn cài đặt & sử dụng phần mềm Unikey 4.3 - Unikey 2018 mới nhất Tải phần mềm Unikey 4.3 Bản 32bit http://unikey.vn/download/201807/UniKey-4.2RC4-140823-Setup_x32.exe Bản 64bit http://unikey.vn/download/201807/UniKey-4.2RC4-140823-Setup_x64.exe Hướng dẫn cài đặt...