Tổng quan về lỗi xfs_quota: cannot set limits: Function not implemented Directadmin

Lỗi xfs_quota: cannot set limits: Function not implemented trên Directadmin có thể sẽ xuất hiện khi bạn điều chỉnh dung lượng sử dụng của một người dùng trên Directadmin hoặc ngay khi khởi tạo user đầu tiên.

Đây là một lỗi xảy ra trên Direct Admin chạy CentOS 7, lỗi này sẽ khiến bạn không thể thiết lập giới hạn cho các tài khoản trên Direct Admin.Lỗi này do định dạng file ở đây là XFS khác hẳn so với EXT3,4 mà chúng ta thường dùng. Vậy nên cần một vài bước thiết lập để Direct Admin quản lý định dạng XFS này.

Screen Shot 2020 07 07 At 12.04.50 Pm E1594362170525Xử lý lỗi xfs_quota: cannot set limits: Function not implemented Directadmin

Để xử lý bạn  SSH vào VPS sau đó chạy lệnh sau. Sau đó chạy lệnh bên dưới

sed -i '/GRUB_CMDLINE_LINUX/cGRUB_CMDLINE_LINUX=\"rd.lvm.lv=centos/swap vconsole.font=latarcyrheb-sun16 rd.lvm.lv=centos/root crashkernel=auto vconsole.keymap=us rhgb quiet rootflags=uquota,pquota\"' /etc/default/grub; cp /boot/grub2/grub.cfg /boot/grub2/grub.cfg.orig ; grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg;

Nội dung các dòng lệnh được chạy ở trên một cách dể hiểu thì dòng lệnh đó sẽ chỉnh sửa lại cấu hình trong Kernel để nó có thể dùng XFS.

Kiểm tra lại xem đã bật XFS trong config của Direct Admin chưa, use_xfs_quota=1 là ok

cd /usr/local/directadmin
./directadmin c | grep use_xfs_quota
use_xfs_quota=1

Bạn cần chạy lệnh sau để những user đã tạo trước đó bị lỗi XFS sẽ bị giới hạn Quota như đã chỉ định.

echo "action=rewrite&value=quota" >> /usr/local/directadmin/data/task.queue
5/5 - (1 bình chọn)

 

AzdigiNhận thông báo qua email
Nhân thông báo cho
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments
0
Bạn thích bài viết này, viết bình luận nhé.x