Cấu hình Opencart tự nhận đường dẫn – Có một vấn đề mà đa số các bạn sẽ gặp phải đó là khi chuyển website làm bằng Opencart từ localhost lên hosting hoặc từ hosting này sang hosting khác thì bạn phải vào file config.phpadmin/config.php để điều chỉnh lại các giá trị đường dẫn cho thích hợp với host mới.Như vậy sẽ rất mất công và có thể phát sinh ra lỗi.

Opencart Configuration.php

Bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình tự động nhận các giá trị đường dẫn của hosting. Làm theo cách dưới đây thì khi chuyển hosting bạn sẽ không còn phải mất công vào chỉnh sửa các giá trị đường dẫn nữa.Cách cấu hình Opencart tự nhận đường dẫn trên hosting

Đầu tiên bạn mở file config.php tìm đoạn code:

// HTTP
define('HTTP_SERVER', 'http://localhost/opencart/');
// HTTPS
define('HTTPS_SERVER', 'http://localhost/opencart/');
// DIR
define('DIR_APPLICATION', 'D:/AppServ/www/opencart/catalog/');
define('DIR_SYSTEM', 'D:/AppServ/www/opencart/system/');
define('DIR_DATABASE', 'D:/AppServ/www/opencart/system/database/');
define('DIR_LANGUAGE', 'D:/AppServ/www/opencart/catalog/language/');
define('DIR_TEMPLATE', 'D:/AppServ/www/opencart/catalog/view/theme/');
define('DIR_CONFIG', 'D:/AppServ/www/opencart/system/config/');
define('DIR_IMAGE', 'D:/AppServ/www/opencart/image/');
define('DIR_CACHE', 'D:/AppServ/www/opencart/system/cache/');
define('DIR_DOWNLOAD', 'D:/AppServ/www/opencart/download/');
define('DIR_LOGS', 'D:/AppServ/www/opencart/system/logs/');

Thay bằng đoạn code mới:// HTTP
define('HTTP', $_SERVER['HTTP_HOST'].dirname($_SERVER['PHP_SELF']).'/');
define('HTTP_SERVER', 'http://'.HTTP);
// HTTPS
define('HTTPS_SERVER', 'http://'.HTTP);
// DIR
define('BASE_DIR', realpath(dirname(__FILE__)));
define('DIR_APPLICATION', BASE_DIR.'/catalog/');
define('DIR_SYSTEM', BASE_DIR.'/system/');
define('DIR_DATABASE', BASE_DIR.'/system/database/');
define('DIR_LANGUAGE', BASE_DIR.'/catalog/language/');
define('DIR_TEMPLATE', BASE_DIR.'/catalog/view/theme/');
define('DIR_CONFIG', BASE_DIR.'/system/config/');
define('DIR_IMAGE', BASE_DIR.'/image/');
define('DIR_CACHE', BASE_DIR.'/system/cache/');
define('DIR_DOWNLOAD', BASE_DIR.'/download/');
define('DIR_LOGS', BASE_DIR.'/system/logs/');

Tương tự, bạn mở file admin/config.php tìm đoạn code:

// HTTP
define('HTTP_SERVER', 'http://localhost/opencart/admin/');
define('HTTP_CATALOG', 'http://localhost/opencart/');
// HTTPS
define('HTTPS_SERVER', 'http://localhost/opencart/admin/');
define('HTTPS_CATALOG', 'http://localhost/opencart/');
// DIR
define('DIR_APPLICATION', 'D:/AppServ/www/opencart/admin/');
define('DIR_SYSTEM', 'D:/AppServ/www/opencart/system/');
define('DIR_DATABASE', 'D:/AppServ/www/opencart/system/database/');
define('DIR_LANGUAGE', 'D:/AppServ/www/opencart/admin/language/');
define('DIR_TEMPLATE', 'D:/AppServ/www/opencart/admin/view/template/');
define('DIR_CONFIG', 'D:/AppServ/www/opencart/system/config/');
define('DIR_IMAGE', 'D:/AppServ/www/opencart/image/');
define('DIR_CACHE', 'D:/AppServ/www/opencart/system/cache/');
define('DIR_DOWNLOAD', 'D:/AppServ/www/opencart/download/');
define('DIR_LOGS', 'D:/AppServ/www/opencart/system/logs/');
define('DIR_CATALOG', 'D:/AppServ/www/opencart/catalog/');

Thay bằng đoạn code sau:

// HTTP
define('HTTP', $_SERVER['HTTP_HOST'].str_replace('/admin', '',dirname($_SERVER['PHP_SELF'])));
define('HTTP_SERVER', 'http://'.HTTP.'/admin/');
define('HTTP_CATALOG', 'http://'.HTTP.'/');
define('HTTP_IMAGE', 'http://'.HTTP.'/image/');
// HTTPS
define('HTTPS_SERVER', 'http://'.HTTP.'/admin/');
define('HTTPS_IMAGE', 'http://'.HTTP.'/image/');
// DIR
define('BASE_DIR', str_replace(DIRECTORY_SEPARATOR.'admin', '', realpath(dirname(__FILE__))));
define('DIR_APPLICATION', BASE_DIR.'/admin/');
define('DIR_SYSTEM', BASE_DIR.'/system/');
define('DIR_DATABASE', BASE_DIR.'/system/database/');
define('DIR_LANGUAGE', BASE_DIR.'/admin/language/');
define('DIR_TEMPLATE', BASE_DIR.'/admin/view/template/');
define('DIR_CONFIG', BASE_DIR.'/system/config/');
define('DIR_IMAGE', BASE_DIR.'/image/');
define('DIR_CACHE', BASE_DIR.'/system/cache/');
define('DIR_DOWNLOAD', BASE_DIR.'/download/');
define('DIR_LOGS', BASE_DIR.'/system/logs/');
define('DIR_CATALOG', BASE_DIR.'/catalog/');

Vậy là xong.Chúc các bạn thành công!

5/5 - (1 bình chọn)Nhận thông báo qua email
Nhân thông báo cho
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments
0
Bạn thích bài viết này, viết bình luận nhé.x