SecureCRT full 2017- Bảo vệ dữ liệu khi kết nối SSH từ xa

SecureCRT full 2017- Bảo vệ dữ liệu khi kết nối SSH từ xa

SecureCRT full 2017- Bảo vệ dữ liệu khi kết nối SSH từ xa Tổng quan SecureCRT  Hiện nay đa số các server chạy dịch vụ lưu trữ website thường hay sử dụng HĐH LINUX để triển khai các dịch vụ như: DNS, DHCP, VPN, HOSTING… Điểm nhấn là khi dùng linux server sẽ tốn ít tài nguyên hơn, tốc độ xử lý nhanh, tính bảo mật cũng khá tốt vì làm việc trên moi trường command…

Đánh giá bài viết:
Đọc tiếp