Tag Archives: MySQL

how to install mariadb on centos 7
Hướng dẫn cài đặt MariaDB 10.2 trên CentOS 7

MariaDB là gì ? MariaDB là một nhánh phát triển cộng đồng của MySQL. MariaDB là...

huong dan cau dat Mysql 8
Cài đặt MySQL 8.0 trên CentOS

Cài đặt MySQL 8.0 trên CentOS – Hầu hết các dịch vụ website đều sử...

reset password mysql
Reset Password MySql Centos

Reset Password MySql Centos  Khi bạn dùng hệ điều hành CentOS, chắc hẳn không ít...