Webmaster

Webmaster – Chia sẻ kiến thức quản lý website, vps server hosting, cách tối ưu website, xử lý các lỗi thường gặp trong quá trình vận hành hệ thống website như: Database mysql, php, Zend… Tất cả các kiến thức này sẽ được Phonuiit.com tổng hợp từ internet cũng như viết dựa trên kinh nghiệm thực tế trong quá trình làm việc