Category Archives: VPS & Linux

VPS & Linux – Nơi chia sẽ những kinh nghiệm triển khai các ứng dụng trên môi trường linux, hướng dẫn cách bảo mật và quản trị hệ thống VPS vận hành ổn định…

Fix Php Installation Missing Mysql Extention Wordpress 2
Hướng dẫn sửa lỗi Your php installation appears to be missing the mysql extension which is required by WordPress

Thông báo lỗi “Your PHP installation appears to be missing the MySQL extension which is...

Fix Loi Cai Ssl
Hướng dẫn fix lỗi acme.sh khi cài đặt SSL Let’s Encrypt

Hướng dẫn fix lỗi acme.sh khi cài đặt SSL Let’s Encrypt Lỗi không thể gia...

Thay đổi port SSH
Thay đổi SSH Port của server

Thay đổi SSH Port của server tất cả các kết nối SSH đến server mặc...

php value memory limit 512M
Sửa lỗi PHP Fatal Error: Allowed Memory Size Exhausted

Sửa lỗi PHP Fatal Error: Allowed Memory Size Exhausted Tăng giới hạn Memory Limit PHP...

hướng dẫn đặt ip tĩnh ubuntu
Đặt địa chỉ IP tĩnh Ubuntu 19.10

Đặt địa chỉ IP tĩnh trên Ubuntu 19.10 – Bài viết này sẽ cung cấp...

2 Comments

cau truc cay thu muc Linux
Cấu trúc thư mục Linux ( CentOS, Ubuntu…)

Cấu trúc thư mục Linux ( CentOS, Ubuntu…) Như bạn đã biết, hiện tại có...

4 Comments

huong dan cau dat Mysql 8
Cài đặt MySQL 8.0 trên CentOS

Cài đặt MySQL 8.0 trên CentOS – Hầu hết các dịch vụ website đều sử...

lệnh Sudo Centos 7
Cách tạo Sudo User trên Centos 7 + Cài đặt MySQL

Cách tạo Sudo User trên Centos 7 Giới thiệu về lệnh Sudo Khi bạn quản...

how to install fail2ban on centos 7
Cài đặt Fail2Ban bảo vệ SSH trên CentOS

Cài đặt Fail2Ban bảo vệ SSH trên CentOS Mặc định để kết nối tới VPS...

reset password mysql
Reset Password MySql Centos

Reset Password MySql Centos  Khi bạn dùng hệ điều hành CentOS, chắc hẳn không ít...

Internal Server Error 1
Cách sửa lỗi “Internal Server Error” khi chuyển website qua hosting khác

Cách sửa lỗi “Internal Server Error” khi chuyển website qua hosting khác Vào một ngày đẹp...

ftp server
FTP lỗi không kết nối được – Lỗi kết nối ftp trên directadmin

FTP lỗi không kết nối được – Lỗi kết nối ftp trên directadmin – Cách...

cai dat csf min
Cài đặt CSF trên Direct Admin (Config Server Firewall)

Cài đặt CSF trên Direct Admin (Config Server Firewall) CSF là một phần mềm tường...

ddos kiểm tra
Cách kiểm tra server khi bị DDoS, một số lệnh kiểm tra DDoS

Cách kiểm tra server khi bị DDoS Tổng gian về DDoS Tấn công từ chối...

kiểm tra dkim-phonuiit.com
Cấu hình DKIM cho email sử dụng DirectAdmin

Cấu hình DKIM cho email sử dụng DirectAdmin Vừa rồi bên công ty bạn mình...