Tool

Tổng hợp và chia sẽ các tool hữu ích, thường xuyên sử dụng nhất hiện nay. Những kinh nghiệm về cách cài đặt cũng như sử dụng đầy đủ.

Windows Photo Viewer trên Windows 10

Windows Photo Viewer là chương trình mặc định trên Windows 7, 8 hoặc XP giúp bạn xem hình ảnh khá thân thiện so với app mới trên Windows 10 vì...