Không bao giờ đính kèmJavascript, form code hoặc video trong mẫu email của bạn

i nhất quánstrong>;">Không sử dụng địa chỉ của bạn làm địa chỉ gửi điksr-star gray">
Xử lý lỗi khi gửi email bị vào thư mục spam, email gửi bị spam
5 (100%) 6 votes

Xử lý lỗi khi gửi email bị vào thư mục spam, email gửi bị vào spam

Dù cho bạn có sử dụng bất kì dịch vụ email và danh sách đăng kí nhận tin nào đi chăng nữa, bạn sẽ luôn có một số lượng email nhất định rơi vào hòm thư rác (spam). Mỗi một nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) sẽ sử dụng bộ lọc thư rác khác nhau. Vì vậy, luôn có một lượng email nhất định bị lọc tại một vài thời điểm trong quá trình gửi chiến dịch email.

Xử lý lỗi khi gửi email bị vào thư mục spam

Phương pháp xử lý lỗi khi gửi email bị vào thư mục spam, email gửi bị vào spam

Tin tốt là, bạn có thể giảm thiểu đáng kể nguy cơ email bị rơi vào hòm thư rác bằng cách thực hiện theo một số cách dưới đây:

Nội dung bài viết