Hướng dẫn tối ưu hóa mysql vps 1gb ram
Đánh giá bài viết tốt

Hướng dẫn tối ưu hóa mysql vps 1gb ram

Có nhiều bạn vì kinh tế còn hạn chế nên chỉ có thể thuê được VPS giá thành rẻ và cấu hình thấp. Nên việc làm sao để tối ưu và đảm bảo cho dịch vụ của mình hoạt động trơn tru nhất là rất cần thiết. Có rất nhiều cách để tối ưu như: Tăng bộ nhớ đệm, nén ảnh, nén css … Hôm nay phonuiIT sẽ hướng dẫn các bạn tối ưu hóa MySQL trên centos.

Đăng nhập SSH vào VPS với account root
1. Sao lưu tập tin my.cnf
cp /etc/my.cnf /etc/my.cnf.old
2. Chỉnh sửa tập tin my.cnf
[mysqld]
max_connections = 400
key_buffer = 32M
myisam_sort_buffer_size = 32M
join_buffer_size = 1M
read_buffer_size = 1M
sort_buffer_size = 2M
table_cache = 1024
thread_cache_size = 286
interactive_timeout = 25
wait_timeout = 1000
connect_timeout = 10
max_allowed_packet = 16M
max_connect_errors = 10
query_cache_limit = 1M
query_cache_size = 16M
query_cache_type = 1
tmp_table_size = 16M

[mysqld_safe]
open_files_limit = 8192
[mysqldump]
quick
max_allowed_packet = 16M

[myisamchk]
key_buffer = 64M
sort_buffer = 64M
read_buffer = 16M
write_buffer = 16M

local-infile=0
Lưu lại tập tin my.cnf sau đó khởi động lại dịch vụ MYSQL:
service mysqld restart

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Đánh giá bài viết:

Bình Luận

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên