Cách 2: Chúng ta có thể dùng phần mềm Partition Winzard.

kksr-star yellow" style="width:0%;">
Ổ cứng bị chuyển sang định dạng RAW
5 (100%) 2 votes