Cấu hình DNS Windows Server 2012, cài đặt DNS server
Đánh giá bài viết tốt

Cấu hình DNS Windows Server 2012 – PhoNuiiT.com sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu hình DNS trên windows 2012

Hướng dẫn cài đặt và cấu hinh DNS Server trên Windows Server 2012

1. Đặt địa chỉ IP

Đặt địa chỉ IP cho server dự kiến xây dựng Domain Controller, lưu ý địa chỉ Preferred DNS server

Cấu hình DNS Windows Server 2012 - phonuiit.com

2. Cài đặt Role DNS

2.1 Mở chương trình Server Manager, chọn Manage > Add Roles and Features

Cấu hình DNS Windows Server 2012 - phonuiit.com

2.2 Chọn như hình, chọn Next

Cấu hình DNS Windows Server 2012 - phonuiit.com

2.3 Chọn như hình, chọn Next

Cấu hình DNS Windows Server 2012 - phonuiit.com

2.4 Chọn như hình, chọn Next

Cấu hình DNS Windows Server 2012 - phonuiit.com

2.5 Chọn Add Features

Cấu hình DNS Windows Server 2012 - phonuiit.com

2.6 Chọn như hình, chọn Next

Cấu hình DNS Windows Server 2012 - phonuiit.com

2.7 Chọn Next

Cấu hình DNS Windows Server 2012 - phonuiit.com

2.8 Chọn Next

Cấu hình DNS Windows Server 2012 - phonuiit.com

2.9 Chọn Yes

Cấu hình DNS Windows Server 2012 - phonuiit.com

2.10 Chọn Install

Cấu hình DNS Windows Server 2012 - phonuiit.com

2.11 Chọn Close kết thúc quá trình cài đặt Role DNS

Cấu hình DNS Windows Server 2012 - phonuiit.com

3. Cấu hình DNS server

3.1 Mở Server Manager > Menu Tools > DNS

Cấu hình DNS Windows Server 2012 - phonuiit.com

3.2 Chuột phải Forward Lookup Zones > New Zone

Cấu hình DNS Windows Server 2012 - phonuiit.com

3.3. Chọn Next

Cấu hình DNS Windows Server - phonuiit.com

3.4 Chọn như hình, chọn Next

Cấu hình DNS Windows Server

3.5 Nhập tên domain > chọn Next

Cấu hình DNS Windows Server 2012 - phonuiit.com

3.6 Chọn Next

Cấu hình DNS Windows Server 2012 - phonuiit.com

3.7 Chọn như hình, chọn Next

Cấu hình DNS Windows Server 2012 - phonuiit.com

3.8 Chọn Finish

Cấu hình DNS Windows Server 2012 - phonuiit.com

3.9 Chuột phải Reverse Lookup Zones > New Zone

Cấu hình DNS Windows Server 2012 - phonuiit.com

3.10 Chọn Next

Cấu hình DNS Windows Server 2012 - phonuiit.com

3.11 Chọn như hình > Next

Cấu hình DNS Windows Server 2012 - phonuiit.com

3.12 Chọn như hình > Next

Cấu hình DNS Windows Server 2012 - phonuiit.com

3.13 Chọn như hình, chọn Next

Cấu hình DNS Windows Server 2012 - phonuiit.com

3.14 Chọn Next

Cấu hình DNS Windows Server 2012 - phonuiit.com

3.15 Chọn như hình, chọn Next

Cấu hình DNS Windows Server 2012

3.16 Chọn Finish

Cấu hình DNS Windows Server 2012

3.17 Chuột phải microsoft.localNew Host

Cấu hình DNS Windows Server 2012

3.18 Nhập như hình > Add Host

Cấu hình DNS Windows Server 2012

3.19 Chọn OK

Cấu hình DNS Windows Server 2012

3.20 Chọn Done

Cấu hình DNS Windows Server 2012

3.21 Kiểm tra đã có record PTR

Cấu hình DNS Windows Server 2012

Chúc các ban thành công!

Đánh giá bài viết:

Bình Luận

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên