Windows

Windows, Chia sẻ thủ thuật dành cho windows, các phần mềm hỗ trợ và thường xuyên sử dụng nhất trong môi trường windows. Hướng dẫn và sử dụng phần mềm

Ghost-từ-OneKey-Ghost

Ghost Windows bằng OneKey Ghost

Ghost Windows bằng OneKey Ghost - Trước giờ, việc “bung” Ghost máy tính thường phải sử dụng tới đĩa hiren boot hay cài đặt boot từ USB. Thường thì những...