Cách kiểm tra server khi bị DDoS, một số lệnh kiểm tra DDoS
5 (100%) 3 votes

Tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS – Distributed Denial Of Service) là kiểu tấn công làm cho hệ thống máy tính hay hệ thống mạng quá tải, không thể cung cấp dịch vụ hoặc phải dừng hoạt động. Trong các cuộc tấn công DDoS, máy chủ dịch vụ sẽ bị “nghẽn’ bởi hàng loạt các lệnh truy cập từ lượng kết nối vô cùng lớn đến từ các truy vấn từ bên ngoài.

Khi số lệnh truy cập quá lớn, máy chủ sẽ quá tải và không còn khả năng xử lý các yêu cầu. Hậu quả là người dùng không thể truy cập vào các dịch vụ trên các trang web bị tấn công DDoS.

PhonuiIT.com sẽ chia sẽ lại một vài lệnh được sưu tầm và sử dụng trên internet để kiểm tra server.

Cách kiểm tra server khi bị DDoS

Một số lệnh sử dụng để kiểm tra khi bị DDoS

Đếm lượng connection vào Port 80:

netstat -n | grep :80 |wc -l

Kiểm tra số lượng connection đang ở trạng thái SYN_RECV:

netstat -n | grep :80 | grep SYN_RECV|wc -l

Hiển thị tất cả các IP đang kết nối và số lượng kết nối từ mỗi IP:

netstat -an|grep :80 |awk '{print $5}'|cut -d":" -f1|sort|uniq -c|sort -rn

Nếu muốn kiểm tra IP nào mở nhiều SYN thì thêm vào:

netstat -an|grep :80|grep SYN |awk '{print $5}'|cut -d":" -f1|sort|uniq -c|sort -rn

Đối với server có nhiều IP, để kiểm tra IP nào đang bị tấn công:

netstat -plan | grep :80 | awk '{print $4}'| cut -d: -f1 |sort |uniq -c

Hiển thị tất cả các IP đang kết nối và số lượng kết nối từ mỗi IP:

netstat -an | grep ':80' | awk '{print $5}' | sed s/'::ffff:'// | cut -d":" -f1 | sort | uniq -c

Hiển thị số lượng kết nối mỗi loại

netstat -an | grep :80 | awk '{print $6}' | sort | uniq -c
 61 ESTABLISHED
 13 FIN_WAIT1
 17 FIN_WAIT2
 1 LISTEN
 25 SYN_RECV
 298 TIME_WAIT

Hiển thị tất cả các IP đang kết nối và số lượng kết nối từ mỗi IP

watch "netstat -an | grep ':80' | awk '{print \$5}' | sed s/'::ffff:'// | cut -d\":\" -f1 | sort | uniq -c"
watch "netstat -an | grep :80 | awk '{print \$6}' | sort | uniq -c"

Khi đã phát hiện IP có dấu hiệu bất thường, bạn có thể sử dụng CSF để block IP đó lại.

Hướng dẫn sử dụng CSF khóa IP tấn công

Để block IP bạn sử dụng lệnh

csf -d IP cần block

Ví dụ: csf -d 192.168.100

Để xóa IP bị Block

csf -dr IP

Ví dụ:

csf -dr 192.168.1.100

Để cho phép IP truy cập vào VPS

csf -a IP

Ví dụ:

csf -a 192.168.1.100

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Đánh giá bài viết:

Bình Luận

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên