Thủ Thuật IT

Thủ thuật IT - Nơi chia sẽ những kinh nghiệm hay từ việc sử dụng máy tính hằng ngày, cách xử lí các vấn đề xảy ra khi gặp phải, các thủ thuật này được tổng hợp từ internet cũng như được viết qua quá trình học tập và làm việc của tác giả.