Top 10 phím tắt trên bàn phím tất cả mọi người nên biết

Top 10 phím tắt trên bàn phím tất cả mọi người nên biết

Sử dụng các phím tắt bàn phím có thể làm tăng đáng kể năng suất của bạn, giảm căng thẳng lặp đi lặp lại, và giúp giữ cho bạn tập trung. Ví dụ, để sao chép văn bản, bạn có thể đánh dấu văn bản và bấm phím tắt Ctrl + C.Các phím tắt là nhanh hơn so với di chuyển bàn tay của bạn từ bàn phím, nổi bật với chuột, chọn bản sao…

Đọc tiếp