Cách xóa hoàn toàn dữ liệu nhạy cảm trước khi “thanh lý” ổ cứng

Cách xóa hoàn toàn dữ liệu nhạy cảm trước khi “thanh lý” ổ cứng

Cách xóa hoàn toàn dữ liệu nhạy cảm trước khi “thanh lý” ổ cứng – Vào một ngày đẹp trời, bạn đã có đủ điều kiện để sắm một chiếc máy tính mới. Chúc mừng bạn, nhưng trước khi “sang tên” cho chiếc máy cũ, đừng quên dọn sạch dữ liệu riêng tư trong máy.Những dữ liệu riêng tư, dù là báo cáo tài chính, tài liệu nội bộ của công ty, hay những bức…

Đọc tiếp