Phần mềm khóa file và thư mục Hide Folders 5.3

Phần mềm khóa file và thư mục Hide Folders 5.3

Phần mềm khóa file và thư mục Hide Folders 5.3 Hide Folders là một trong những phần mềm bảo mật tốt nhất để bảo vệ thư mục và tập tin. Với Hide Folder bạn sẽ có thể đặt mật khẩu, ẩn, khóa thư mục. Khả năng bảo mật cao, đảm bảo an toàn và tin cậy cho thư mục và tập tin nhạy cảm. Hide Folders 5.3 Build 5.3.1.1121 Final Full Key Crack, Phần mềm…

Đọc tiếp