Ghost Win 7 64bit Full Soft Update 2017 + Menu Boot

Ghost Win 7 64bit Full Soft Update 2017 + Menu Boot

Ghost Win 7 64bit Full Soft, Full Driver, Full Update 2017 + Menu Boot Điểm mới trong bản ghost Win 7 SP1 Ultimate 64bit 2.0 Full 2017 Bản ghost được làm từ file ISO – Windows 7 SP1 Ultimate [x64] hàng nguyên gốc từ microsoft không lược bỏ bất kì thành phần nào nhằm tạo sự ổn định nhất !!! Full font Việt Nam + Full Direcxt 11 Full Microsoft Visua C++ 2005 -2017 [x32+x64] + Full Microsoft…

Đọc tiếp