Cài đặt CSF trên Direct Admin (Config Server Firewall)

Cài đặt CSF trên Direct Admin (Config Server Firewall)

Cài đặt CSF trên Direct Admin (Config Server Firewall) CSF là một phần mềm tường lửa khá tốt giúp tăng cường bảo mật cho VPS giúp chống lại các cuộc tấn công brute-force, port-scans, block IP …v..v.. Đặc biệt đối với người sử dụng control panel Direct Admin, sau đây PhonuiIT sẽ hướng dẫn bạn thực hiện cài đặt và cấu hình cơ bản CSF cho VPS. Các bước thực hiện cài đặt csf trên direct admin….

Đánh giá bài viết:
Đọc tiếp