Cấu hình DNS Windows Server 2012, cài đặt DNS server

Cấu hình DNS Windows Server 2012, cài đặt DNS server

Cấu hình DNS Windows Server 2012 – PhoNuiiT.com sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu hình DNS trên windows 2012 Hướng dẫn cài đặt và cấu hinh DNS Server trên Windows Server 2012 1. Đặt địa chỉ IP Đặt địa chỉ IP cho server dự kiến xây dựng Domain Controller, lưu ý địa chỉ Preferred DNS server 2. Cài đặt Role DNS 2.1 Mở chương trình Server Manager, chọn Manage > Add Roles and Features 2.2…

Đọc tiếp